Ostinato je průběžný festival a platforma pro současné umění s prioritním zaměřením na současnou hudbu v nejširším slova smyslu. Ostinato se soustředí na
aktuální kvality v hudbě a umění obecně
A prezentuje to nejlepší, co současný prostor nabízí.


Ostinato nikde nezačíná ani nekončí, upozorňuje na sebe různou frekvencí
a intenzitou.

> 2008

using allyou.net